School Year 2015

Welcome to Sai Gon Huong Duong - Du Hoc va Du Lich Hoa Ky

  • Soạn hồ sơ cho bác sĩ tại Việt Nam học USMLE program tại USA.
  • Soạn hồ sơ du học.
  • Soạn hồ sơ du lịch
  • Soạn hồ sơ chuyển trường (transfer) tại Hoa Kỳ.
  • Soạn hồ sơ chuyển visa (B1, B2, J1 to F1)
  • Soạn hồ sơ reinstate (visa out of status).
  • Soạn hồ sơ định cư (bảo lảnh).
  • Soạn hồ sơ uỷ quyền từ Hoa Kỳ về Việt Nam.
  • Xin việc cho sinh viên tốt nghiệp ngành nurse tại Hoa Kỳ.
  • Tư vấn các trường hợp gặp khó khăn về visa.