Visa to The U.S.A

Your Future Starts From Our Website.

BẢO HIỂM SỨC KHỎE CHO SINH VIÊN DU HỌC

Bảo hiểm sức Khỏe rất quan trọng với sinh viên du học. Nếu không mua bảo hiểm, học sinh và gia đình sẽ tốn tiền rất nhiều, đồng thời gặp nhiều phiền phức khi có sự cố không may xảy ra. Khi nào tới trường tại Hoa Kỳ mới bắt đầu mua bảo hiểm. Học sinh nên tìm hiểu và chọn một công ty bảo hiểm sức khỏe bảo vệ mình trong thời gian du học tại Hoa Kỳ. Sau đây là các công ty bảo hiểm mà học sinh, sinh viên du học hay chọn: