Visa to The U.S.A

Your Future Starts From Our Website.

KẾ HOẠCH LẤY BẰNG CẤP TẠI HOA KỲ

Học sinh chỉ nên nộp hồ sơ du học khi có các điều kiện sau đây:

 • Học sinh có khả năng.
 • Gia đình học sinh có đủ khả năng tài chánh.

Học sinh nên chuẩn bị các việc sau:

 • Có địa chỉ email, biết sử dụng email và internet.
 • Tìm hiểu về trường các em sắp tới học.
 • Tìm hiểu mùa nhập học.
 • Tìm hiểu cách học tại Hoa Kỳ thế nào.
 • Tìm hiểu thành phố các em sắp tới ở.
 • Học English thật nhiều.

Mùa học tại Hoa Kỳ: hầu hết các trường colleges và universities chia ra 3 mùa học (3 semesters). Những mùa học (semesters), tháng nhập học, và tháng nộp đơn:

 • Mùa Xuân (Spring): nhập học tháng 1 (January) và kết thúc tháng 5 (May). Nộp đơn cho mùa học này tốt nhất là tháng 7 (July), tháng 8 (August), và tháng 9 (September), học sinh sẽ phỏng vấn vào tháng 10 (October), hay tháng 11 (November) và bay sang Hoa Kỳ vào tháng 12 (December).
 • Mùa Hè (Summer): nhập học tháng 6 (June) và kết thúc tháng 8 (August). Nộp đơn cho mùa học này tốt nhất là tháng 1 (January), và tháng 2 (February), học sinh sẽ phỏng vấn vào tháng 3 (March) hay tháng 4 (April) và bay sang Hoa Kỳ vào tháng 5 (May).
 • Mùa Thu (Fall): nhập học tháng 9 (September) và kết thúc tháng 12 (December). Nộp đơn cho mùa học này tốt nhất là tháng 3 (March), tháng 4 (April), và tháng 5 (May), học sinh sẽ phỏng vấn vào tháng 6 (June) hay tháng 7 (July) và bay sang Hoa Kỳ vào tháng 8 (August).

Bằng Cấp Đại Học: BS/BA degree = Bachelor of Science/Associate degree = Bằng đại học (cử nhân, kỹ sư), Học sinh ở Hoa Kỳ học theo hình thức học chứng chỉ (credit hour). Khi nào học xong hết những chứng chỉ yêu cầu của một ngành, thì xin tốt nghiệp. Muốn tốt nghiệp đại học ở Hoa Kỳ có 2 cách sau:

 • CÁCH 1: xin thẳng vào 1 trường đại học (University) học 4 năm sau đó ra trường bằng cấp BS. Hai năm đầu của đại học, học sinh phải học những môn học cơ bản(đại cương) như toán, lý, hóa, lịch sử...Những môn học cơ bản này các trường community colleges (Việt Nam hay gọi là cao đẳng cộng đồng) cũng có dạy và giá trị của chứng chỉ đại cương giống nhau. Tuy nhiên học phí ở đại học cao hơn những trường cao đẳng cộng đồng. Vì vậy học sinh chọn học theo cách này phải chuẩn bị nhiều tiền.
 • CÁCH 2: xin vào những trường cao đẳng cộng đồng (community colleges) học xong các môn đại cương (2 năm), sau đó xin chuyển (transfer) vào một trường đại học tiếp tục học 2 năm chuyên môn để ra trường. Thông thường học phí của cao đẳng cộng đồng chỉ bằng 1/2 học phí đại học, mà chứng chỉ thì được chấp nhận ở các trường đại học khắp Hoa Kỳ. Đây là cách học ít tốn kém.

Bằng Cấp Cao Học: MS degree = Master of Science degree = Bằng cao học, có 2 loại bằng cao học: Business & Engineer. Một học sinh muốn xin du học master in business/engineer từ Việt Nam phải đạt những yêu cầu sau:

 • Tốt nghiệp đại học tại Việt Nam.
 • Bằng cấp và phiếu điểm phải do một trung tâm đánh giá tại Hoa Kỳ đánh giá.
 • Đạt Toefl 75 iBT.
 • Đậu GMAT (Graduate Management Admission) Test or GRE (Graduate Record Examination) test.

Học Sinh Khi được cấp visa Cần Chú Ý:

 • Không được đến Hoa Kỳ 30 ngày trước ngày nhập học. Tuy nhiên không nên sang quá cận ngày nhập học, sẽ gặp khó khăn về việc đăng ký lớp học. Sang 4 tuần trước ngày nhập học là tốt nhất.
 • Nên tới và ghi danh học tại trường nhận mình ít nhất 1 mùa học (one semester), nếu không sẽ gặp khó khăn về tình trạng visa. Sau đó học sinh có thể chuyển trường nào khác nhận mình một cách an toàn.
 • Phải ghi danh học Full Time.
 • Giữ tình trạng học tập tốt.
 • Theo dõi thường xuyên yêu cầu của trường.
 • Những thay đổi về thông tin cá nhân (điện thoại, địa chỉ, email...) phải thông báo cho trường.
 • Học sinh phải đăng ký khóa học mới ngay khi kết thúc khóa học hiện tại. Nếu đăng ký trễ, học sinh không còn lớp đăng ký, sẽ gặp phiền phức về tình trạng visa.
 • Passport luôn còn hạn sử dụng. 6 tháng trước khi hết hạn phải liên lạc với đại sứ quán Việt Nam ở Hoa Kỳ để gia hạn.
 • Học sinh nên chọn mua cho mình một bảo hiểm sức khỏe (health insurance)
 • How to maintain your legal F1 student status

Gia hạn visa đặc biệt chú ý:

 • Tình trạng Visa.
 • Điểm học tại Hoa Kỳ (GPA).
 • Tài chánh hiện tại của gia đình tại Việt Nam.
 • Gặp international advisors tìm hiểu trước khi về.

Chuyển trường (transfer): Học sinh muốn transfer nên liên lạc với I I S S giữa khóa học hiện tại, trước khi hết hạn nộp đơn vào khóa học mới của trường mới. Copy màu gởi tới I I S S các loại giấy tờ sau:

 • Passport.
 • Visa.
 • I-94 (2 mặt).
 • I-20 (old and new).
 • Transcript.
 • Bằng Cấp tại VN (nếu có).
 • Cung cấp thông tin tài chánh của cha mẹ tại Việt Nam.